Kontrollansvarig (KA)

 

Vi hjälper dig vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Allt enligt plan – och bygglagen 2010:900

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

 

NKOV är behöriga att utföra OVK-besiktning av ventilationssystem (Obligatorisk ventilationskontroll). 

Projektledning & Samordning

 

Vi hjälper dig med:

  • Inköp
  • Tidplan
  • Äta hantering
  • Fakturering
  • Samordning
  • Prognoser

…och mycket mera.

Kalkyl

 

Vi utför kalkyler för VVS arbeten och ombyggnationer. Vi tar även fram lösningar för energibesparingar.

Besiktning

 

Vår drönare kan användas för inspektion- och besiktning av vindkraft, elkraft, master, tak, fasader samt andra typer av höghöjdsarbeten. Fördelen med att använda en drönare för inspektions- och besiktningsarbeten är bland annat att säkerheten för personal ökar. Möjlighet att genomföra besiktning i tuffa väderförhållanden och tillgänglighet vid områden som är svåra att nå. Man slipper bygga ställningar eller hyra skyliftar för att kunna se över olika objekt. Du som kund bestämmer själv om ni vill ha högupplösta bilder eller filmer.

Energiberäkningar

Energiberäkning för bygglov, startbesked eller verifierad energiberäkning för slutbesked.  Vi levererar energiberäkningar inom hela landet. Kontakta oss för mer information.