Installationer

Inget projekt är för litet eller för stort. Vi installerar och bygger om tekniska system i alla typer av fastigheter och anläggningar.

Service

Genom regelbundet underhåll kan man minska löpande driftskostnader och samtidigt öka livslängden på installationerna. Därför erbjuder NKOV serviceavtal för alla typer av installationer inom våra teknikområden.

  • Drift och förebyggande underhåll
  • Felavhjälpande underhåll
  • Planerat underhåll
  • Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar